Palvelut

Yrityksemme ja sen yhteistyökumppanit tarjoavat kattavan valikoiman palveluita eri juridiikan osa-alueilta asiakirjojen laadinnasta oikeudenkäynteihin. Esimerkkeinä tavanomaisista palveluistamme ovat osakassopimukset sekä osakeyhtiön (kommandiittiyhtiön) perustamisvaiheessa, että yhtiön toiminnan laajentuessa. Laadimme myös mm. osto-, myynti-, salassapito- ja kustannussopimuksia. Asiakaskuntamme koostuu suurelta osin startup-yrityksistä, joiden sopimuspaletin laadinnassa avustamme.  Tarjoamme apuamme mm. tilanteissa, joissa olet harkitsemassa franchising-yrittäjäksi ryhtymistä, rekrytoimassa, tekemässä alihankintasopimusta jne. Palvelemme sekä suomen, ruotsin ja englannin kielellä ja laadimme asiakirjoja myös englanniksi.